Ντρίτσος Σωκράτης 6942015969
Μάνος Θεόδωρος 6947157523
[email protected]
http://www.med-trans.gr